Dyslexie, meer dan een leesprobleem!

Dyslexie

Dyslexie is voor kinderen meer dan een leesprobleem.

Dat kinderen met dyslexie problemen hebben met lezen is algemeen gekend, maar deze kinderen ondervinden vaak meer problemen dan we zouden denken. Denk maar aan de frustratie bij het kind, de deuk in het zelfvertrouwen, de afname van motivatie om te lezen wanneer ze juist veel meer moeten oefenen dan andere kinderen. Om al deze redenen is het als logopedist van groot belang om een kind met dyslexie vanuit een holische visie te benaderen. Naast onderzoek en behandeling van de pure lees- en schrijfunctie, is bijvoorbeeld aandacht voor sociaal - emotionele problemen, educatie van de omgeving en het bekijken van de impact op het dagelijks functioneren van het kind van groot belang.

Lees meer over de verborgen problemen bij dyslexie via volgende {link}

Bron: De leukste kinderen, 14/09/2018

Voor vrijblijvende informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met

Sharon Arickx
0479 87 21 79

info@logopediekruisem.be