Leerproblemen en leerstoornissen bij kinderen

Leerproblemen en leerstoornissen

Vlot leren lezen, schrijven en rekenen is niet voor elk kind vanzelfsprekend. Vaak werd er thuis en op school al veel geoefend, maar leverde dit niet de gewenste en verwachte resultaten op.

Kinderen met leerproblemen ondervinden soms moeilijkheden om de aangeboden leerstof te verwerken. Hierdoor kan een leerachterstand ontstaan. Dankzij een geïndividualiseerde logopedische therapie op maat, waarbij we steeds terugkeren naar de basisvaardigheden, kan deze achterstand weggewerkt worden.

Wanneer kinderen een grote achterstand hebben opgelopen waarbij de leerproblemen hardnekkig aanwezig blijven, kan er mogelijks sprake zijn van een leerstoornis. We spreken hierbij over een lees- en/of schrijfstoornis met name ‘dyslexie’ en een rekenstoornis ‘dyscalculie’. Beide stoornissen kunnen samen voorkomen. Ook deze kinderen hebben nood aan specifieke en geïndividualiseerde begeleiding.

Melissa Bauters heeft zich door het volgen van de postgraduaatsopleiding 'Leerstoornissen' gespecialiseerd tot 'Leerstoornistherapeut'. Haar inhoudelijke expertise binnen de praktijk zorgt ervoor dat wij evidence-based en hoog kwalitatief kunnen handelen bij deze doelgroep.

Voor vrijblijvende informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met

Sharon Arickx
0479 87 21 79

info@logopediekruisem.be