Spraakstoornissen bij kinderen

Spraakstoornissen of articulatiestoornissen bij kinderen zijn meestal het gevolg van het foutief produceren van één of meerdere spraakklanken. Structurele afwijkingen zoals bijvoorbeeld schisis of andere structurele oromyofaciale afwijkingen kunnen ook aan de basis liggen van spraakstoornissen.

Jolien Van Herpe volgde de basiscursus en verdiepingscursus PROMPT hierdoor specialiseerde zij zich in de behandeling van functionele spraakstoornissen. Lees hier meer over PROMPT.

Voor vrijblijvende informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met

Sharon Arickx
0479 87 21 79

info@logopediekruisem.be