Taalstoornissen bij kinderen

Wanneer de taalontwikkeling van een kind trager verloopt dan bij de meeste leeftijdsgenootjes, kunnen we spreken van een probleem of stoornis in de taalontwikkeling. Het kind kan bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij het begrijpen wat er gezegd wordt of moeite hebben met het verwoorden van hetgeen het wil vertellen. 

Tijdens de therapie worden zowel het kind als de ouders begeleid.

Ontdek in dit handig overzicht hoe je de signalen van een taalontwikkelingsstoornis kunt herkennen.

Voor vrijblijvende informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met

Sharon Arickx
0479 87 21 79

info@logopediekruisem.be