Taalstoornissen bij kinderen

Wanneer de taalontwikkeling van een kind trager verloopt dan bij de meeste leeftijdsgenootjes, kunnen we spreken van een probleem of stoornis in de taalontwikkeling. Het kind kan bijvoorbeeld moeilijkheden ondervinden bij het begrijpen wat er gezegd wordt of moeite hebben met het verwoorden van hetgeen het wil vertellen. 

Tijdens de therapie worden zowel het kind als de ouders begeleid.

Ontdek in dit handig overzicht hoe je de signalen van een taalontwikkelingsstoornis kunt herkennen.

Het is heel belangrijk om als ouder inzicht te hebben in de taalontwikkeling van jouw kindje! Zo kan je de taal van jouw kindje gericht observeren en STIMULEREN! Sharon legt even uit wat TAAL nu juist is in dit filmpje.

 

Voor vrijblijvende informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met

Sharon Arickx
0479 87 21 79

info@logopediekruisem.be