Werking

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

WERKWIJZE

Op eigen initiatief of na verwijzing van uw huisarts, kinderarts, NKO-arts, neuroloog, orthodontist, school, CLB, … kunt u telefonisch of via mail contact met ons opnemen.

De hulpvraag wordt in kaart gebracht en het diagnostisch onderzoek wordt voorbereid. Indien nodig wordt bijkomende informatie opgevraagd op school of bij een behandelend arts.

Eens alle onderzoeken uitgevoerd zijn, wordt een adviesgesprek gepland. De onderzoeksresultaten worden besproken en een behandelplan wordt voorgesteld. Daarna wordt beslist of therapie al dan niet wordt opgestart. We brengen u tijdens het adviesgesprek eveneens op de hoogte van de praktische werking van onze praktijk, de honoraria en de eventuele mogelijkheden tot terugbetaling via het RIZIV of aanvullende verzekering van uw mutualiteit.

WANNEER

Onderzoek- en therapiemomenten worden samen besproken, deze kunnen doorgaan overdag en ’s avonds. Bij neurologische problematieken zijn huisbezoeken steeds mogelijk.

Mits toestemming van directie kunnen kinderen ook op school behandeld worden.

TARIEF

Wij hanteren vanaf januari 2024 het honorarium bepaald door het RIZIV in de conventie 2024-2025, het terugbetalingstarief van een behandeling en een onderzoek is wettelijk vastgelegd. Voor een groot aantal stoornissen is er een tegemoetkoming voorzien via het RIZIV of via de aanvullende verzekering van uw mutualiteit.

INFO/AFSPRAAK

Voor vrijblijvende informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met Sharon Arickx op het nummer 0479 87 21 79 of mailen naar info@logopediekruisem.be

Voor vrijblijvende informatie of een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met

Sharon Arickx
0479 87 21 79

info@logopediekruisem.be