Jolien Van Herpe

OVER JOLIEN

Mijn naam is Jolien Van Herpe. Ik studeerde af als logopedist en kleuterleidster. Daarnaast behaalde ik ook de banaba buitengewoon onderwijs.

Naast mijn job als zelfstandig logopedist, ben ik ook werkzaam in het ondersteuningsnetwerk bij leerlingen met ASS en ernstige spraak- en/of taalstoornissen en in het buitengewoon onderwijs bij kinderen met een ernstige verstandelijke beperking. Momenteel volg ik de banaba zorgverbreding en remediërend leren om kinderen met specifieke onderwijsbehoeften nog gerichter te kunnen helpen. Mijn aanvullende schoolse visie kan dan ook zeker een meerwaarde betekenen tijdens de therapiemomenten.

In april 2018 volgde ik ook de basiscursus PROMPT waardoor ik kinderen met articulatieproblemen nog gerichter kan behandelen.

  • Basiscursus PROMPT 2018, specialisatie spraakstoornissen
  • Banaba zorgverbreding en remediĆ«rend leren
  • Werkzaam in het ondersteuningsnetwerk bij kinderen met autisme en kinderen met een ontwikkelingsdysfasie
  • Logopediste in BuBaO KBO Levensblij (type 2)

PERMANENTE VORMING