Sharon Arickx

OVER SHARON

In 2005 studeerde ik af als logopedist aan de Arteveldehogeschool in Gent. Mijn passie voor neurogene taal- en spraakstoornissen en stemstoornissen had ik al vroeg in mijn opleiding ontdekt. Tijdens mijn loopbaan ben ik mij dan ook gaan specialiseren binnen deze domeinen. 

Als coördinator van de praktijk kan ik mijn voldoening en vreugde halen uit de gedrevenheid van mijn collega's en de dankbaarheid van de mensen waar we dagelijks mee mogen samenwerken.

 • Neurologopedist: Postgraduaat Neurologische Taal- en Spraakstoornissen, Arteveldehogeschool (2007-2010)
 • Mimetherapie bij perifere aangezichtsverlamming (2015)
 • Stemtherapie: Nasaleermethode Prof. J. Pahn (2005).
 • Stemtherapie: Manuele Facilitatie van de Larynx (2018)
 • Lid van de ‘Vlaamse Kwaliteitskring Stem’ Oost-Vlaanderen (sinds 2015).
 • Sinds 2008 werkzaam als neurologopedist in het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst op dienst neurologie en neurochirurgie bij patiënten met neurologische spraak-, taal en slikstoornissen
 • Actief als neurologopedist in het wakkere neurochirurgieteam van het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst.
 • Actief als logopedist in het oncologisch team van het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst.
 • Verantwoordelijke van het zorgpad ‘Laryngectomie’ van het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst.
 • Verantwoordelijke van het protocol en beleid werkgroep ‘Stemstoornissen’ van het Onze Lieve Vrouw Ziekenhuis Aalst.
 • Stagementor Arteveldehogeschool

PERMANENTE VORMING